Informacje o naborze - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Prostki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Prostki I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Stanowisko ds. funduszu sołeckiego. Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku...

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Prostki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim, Rożyńsk Wielki 31, 19 – 335 Prostki I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie...

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Prostki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim, Rożyńsk Wielki 31, 19 – 335 Prostki I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie...

Nabór na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Prostki

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE SKARBNIKA GMINY PROSTKI W URZĘDZIE GMINY PROSTKI I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Stanowisko Skarbnika Gminy Prostki w pełnym wymiarze czasu pracy. Przewidywany...

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania i sprawozdawczości budżetowej oraz rozliczeń projektów

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ORAZ ROZLICZEŃ PROJEKTÓW W URZĘDZIE GMINY PROSTKI I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. planowania...

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASY W URZĘDZIE GMINY PROSTKI I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy,...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Mazurki” w Prostkach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Prostki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Mazurki” w Prostkach, ul. 1 Maja 23, 19-335 Prostki I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017...

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASY W URZĘDZIE GMINY PROSTKI I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy,...

Ogłoszenie o konkursie na Trenera Środowiskowego

OR.425.1.2018 Wójt Gminy Prostki ogłasza konkurs na Trenera Środowiskowego I. Wymagania niezbędne: 1. Posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 2. Pełna zdolność do...

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASY W URZĘDZIE GMINY PROSTKI I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy,...