Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Prostki na 2019 rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prostki na 2019 rok z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Prostki zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Prostki z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2019 roku.

Termin konsultacji: od 09 października 2018 r. do 15 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B
Konsultacje są skierowane do organizacji pozarządowych i do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Prostki.

Forma konsultacji: Elektronicznie na adres alicja.szalaj@prostki.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B.

Informacje: Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, Pokój Nr 115, Tel. 87 6112856

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Referaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09 października 2018
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 138
10 października 2018 11:32 Mariusz Demiańczuk - Dodanie załącznika [formularz_zglaszania_uwag_i_opinii_w_konsultacjach.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2018 11:32 Mariusz Demiańczuk - Dodanie załącznika [projekt_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_prostki_z_sektorem_pozarza dowym_w_zakresie_dzialalnosci_pozytku_publicznego_w_2019_roku.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2018 11:31 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)