Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Prostki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2017.0.1840) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2018 roku.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 31.01.2018 r. do 21.02.2018 r.

Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Prostkach zgodnie z załączonym formularzem konsultacji w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Prostkach. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Forma składania uwag:
1) na piśmie w Urzędzie Gminy w Prostkach, pokój nr 106 (sekretariat), w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy w Prostkach ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@prostki.pl bądź faksem: 87 611 20 79.
 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 stycznia 2018
Dokument wytworzony przez: Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2018 23:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 193
31 stycznia 2018 23:59 Mariusz Demiańczuk - Dodanie załącznika [formularz_zglaszania_uwag_i_opinii_w_konsultacjach.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 23:58 Mariusz Demiańczuk - Dodanie załącznika [projekt_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_ bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_gminy_prostki_w_2018_roku.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 23:50 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)