Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2020 roku

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Prostki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2019.122) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Prostki na 2020 rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prostki na 2020 rok z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów...