Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2019 roku

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Prostki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2017.0.1840) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Prostki na 2019 rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prostki na 2019 rok z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów...

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały odnośnie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Prostki Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12.2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały odnośnie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki zwołuję zebranie

Konsultacje społeczne w przedmiocie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prostki na nieruchomości będące własnością osoby prywatnej w miejscowości Krzywińskie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Prostki Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10.2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prostki na nieruchomości będące własnością osoby prywatnej w miejscowości Krzywińskie zwołuję zebranie...

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Prostki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2017.0.1840) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Prostki na 2018 rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prostki na 2018 rok z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów...