Terminy sesji Rady Gminy

XLIII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XLIII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLI.2017 oraz XLII.2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2017 – 2022.
 10. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2017 r.
 11. Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10 lipca 2017
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Ratkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2017 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 375
12 lipca 2017 10:12 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2017 10:07 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)