Terminy sesji Rady Gminy

XL sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XL sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX.2017 .
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2017 r.
 10. Uchwała w sprawie podziału sołectwa Miłusze oraz nadania statutu.
 11. Uchwała w sprawie utworzenia sołectwa Niedźwiedzkie oraz nadania statutu.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólna realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki – Rożyńsk Wielki”
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy drogom gminnym w miejscowości Bogusze.
 15. Uchwała dotycząca uchylenia uchwały Nr XXXVIII.237.2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ełckim.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Wiadomość powiązana z

Referaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 maja 2017
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Ratkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2017 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 321
29 maja 2017 12:20 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)