Terminy sesji Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XVIII sesja Rady Gminy Prostki

Informuję o terminie XVIII Sesji Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Obrady można śledzić na stronie BIP Prostki zakładka „Sesje Rady Gminy – Nagrania Sesji Rady Gminy”. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020...

XVII sesja Rady Gminy Prostki

Informuję o terminie XVII Sesji – Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 9.00. Obrady można śledzić na stronie BIP Prostki zakładka „Sesje Rady Gminy – Nagrania Sesji Rady Gminy”. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

XVI sesja Rady Gminy Prostki

Informuję o terminie XVI Sesji – Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 10.00. Obrady można śledzić na stronie BIP Prostki zakładka „Sesje Rady Gminy – Nagrania Sesji Rady Gminy”. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

XV sesja Rady Gminy Prostki

W dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki odbędzie się XV ponadplanowa sesja Rady Gminy Prostki. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał: 3.1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 3.2. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy...

XIV sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XIV sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przedstawienie proponowanych zmian budżetu gminy na 2020 r. 4. Podjęcie uchwał: 4.1. Uchwała...

XIII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XIII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 06 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII.2019. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki...

XII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII.2019. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki...

XI sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XI sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IX.2019, Nr X.2019. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta...

X sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na X sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał: 3.1. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2019 r. 3.2. Uchwała...

IX sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na IX sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI.2019, Nr VII.2019, Nr VIII.2019. 4. Sprawozdanie z działalności...