Otwarte konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020

Wójt Gminy Prostki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, z zakresu pomocy społecznej. I. Rodzaj zadania 1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie...

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2020

OR.524.2.2020 Na podstawie Uchwały Nr XI.75.2019 Rady Gminy Prostki z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programie współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na członków komisji...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2020

WÓJT GMINY PROSTKI ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Prostki w roku 2020 I. Zadania do realizacji w roku 2020 oraz wysokość kwoty przewidzianych na ich realizację w budżecie gminy: 1. Ochrona zdrowia – 20.000 zł: • usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne i rehabilitacyjne; • usługi...