Otwarte konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2020

OR.524.2.2020 Na podstawie Uchwały Nr XI.75.2019 Rady Gminy Prostki z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programie współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na członków komisji...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2020

WÓJT GMINY PROSTKI ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Prostki w roku 2020 I. Zadania do realizacji w roku 2020 oraz wysokość kwoty przewidzianych na ich realizację w budżecie gminy: 1. Ochrona zdrowia – 20.000 zł: • usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne i rehabilitacyjne; • usługi...