Informacje o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konkursie na Trenera Środowiskowego

Wójt Gminy Prostki ogłasza konkurs na Trenera Środowiskowego. I. Wymagania niezbędne: 1. Posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 2. Pełna zdolność do czynności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s rolnictwa

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE D/S ROLNICTWA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy): 1) posiadanie obywatelstwa polskiego, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni...