Informacje o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konkursie na Trenera Środowiskowego

OR.425.1.2018 Wójt Gminy Prostki ogłasza konkurs na Trenera Środowiskowego I. Wymagania niezbędne: 1. Posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 2. Pełna zdolność do...

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASY W URZĘDZIE GMINY PROSTKI I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy,...