Informacje o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Prostki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Prostki I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki II. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Stanowisko ds. funduszu sołeckiego. Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku...