Informacje o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Prostkach

Wójt Gminy Prostki Dnia 06 czerwca 2019 roku OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Prostkach ul. 1 Maja 19 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie wymagania określone §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z...

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju

Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B I. Dane podstawowe: 1. Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Referatu. 2. Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji i Rozwoju. 3. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy. II....