Informacje o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy Prostki

Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy Sekretarz Gminy Prostki w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. I. Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3. Nie była skazana...

Ogłoszenie o konkursie na Trenera Środowiskowego

Wójt Gminy Prostki ogłasza konkurs na Trenera Środowiskowego. I. Wymagania niezbędne: 1. Posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 2. Pełna zdolność do czynności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s rolnictwa

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE D/S ROLNICTWA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy): 1) posiadanie obywatelstwa polskiego, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni...