Konta bankowe do uiszczania opłat

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konto do uiszczania opłat z tytułu podatków i innych należności

Opłaty z tytułu podatków i innych należności można wpłacać na konto Urzędu Gminy Prostki (bez należności za odbiór odpadów) w banku: BS Ełk O/Prostki 19 9331 0004 0030 0300 0101 0001

Konto do uiszczania opłat z tytułu odbioru odpadów

Opłaty z tytułu odbioru odpadów można wpłacać na konto Urzędu Gminy Prostki w banku: BS Ełk O/Prostki 61 9331 0004 0000 0300 0101 0260