Konta bankowe do uiszczania opłat

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konto do uiszczania opłat z tytułu podatków prawnych i innych należności

Opłaty z tytułu podatków prawynch i innych należności można wpłacać na konto Urzędu Gminy Prostki (bez należności za najem oraz podatki fizyczne i odbiór odpadów, gdzie ustalone są indywidualne rachunki bankowe) w banku: BS Ełk O/Prostki 19 9331 0004 0030 0300 0101 0001

Konto do uiszczania opłat z tytułu najmu

Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz garaży można wpłacać na konto Urzędu Gminy Prostki: BS Ełk O/Prostki 83 9331 0004 0030 0305 7300 0001

Konto do uiszczania opłat z tytułu podatków fizycznych

Opłaty za podatki fizyczne należy uiszczać za pośrednictwem banku na indywidualny rachunek bankowy. Informację o nadanym numerze indywidualnego rachunku bankowego można znaleźć na decyzji podatkowej lub uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki – Referat Finansowy.

Konto do uiszczania opłat z tytułu odbioru odpadów

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za pośrednictwem banku na indywidualny rachunek bankowy. Informację o nadanym numerze indywidualnego rachunku bankowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.