Komunikaty

Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych na rok 2019 r.

Uwaga dofinansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Prostki informuje o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Prostkach (Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - pokój 9) w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2019 r. stosownej informacji i wniosku.
 
W załączeniu informacja wraz z wnioskiem i oświadczeniami.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09 lipca 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Żmijewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2019 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 169
10 lipca 2019 10:24 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie załącznika [zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2019 10:24 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie załącznika [wniosek_o_dofinansowanie_demontazu_transportu_i_unieszkodliwianie_azb estu_i_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2019 10:24 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie załącznika [informacja_o_usuwaniu_azbestu_i_wyrobow_zawierajacych_azbest_na_teren ie_zwiazku_miedzygminnego_„gospodarka_komunalna”.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)