Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

Termin wyborów od 11.02.2019 do 13.03.2019 Przedstawiony harmonogram może ulec zmianie w zależności od potrzeb mieszkańców, pracy Urzędu oraz nieprzewidzianych zdarzeń. Lp. Nazwa sołectwa Data Termin zebrania Miejsce zebrania 1 Marchewki 11.02.2019 godz. 9.30 sołtys 2 Kurzątki 11.02.2019 godz....

Komunikat w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie przeprowadzonych badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku stwierdza, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Prostki odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres styczeń 2019 r. - czerwiec 2019 r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wystawek na okres styczeń 2019 r. - czerwiec 2019 r.