Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy Prostki za 2018 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. „Raport o stanie Gminy Prostki za 2018 r.” jest opublikowany na stronie bip.prostki.pl (zakładka Raporty). Będzie on rozpatrywany na najbliższej Sesji, która...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres lipiec 2019 r. - grudzień 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wystawek na okres lipiec 2019 r. - grudzień 2019 r.

Kurs operatora kombajnów zbożowych

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów...