Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Prostki informuje, że Gmina Prostki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna...

Susza rolnicza

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, wystąpienie suszy rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim, rolnicy z terenu gminy Prostki, mogą składać wnioski w zakresie szacowania szkód powstałych w uprawach kukurydzy. Wnioski składać mogą wyłącznie rolnicy posiadający...

Od 01 lipca 2019 r. indywidualne rachunki bankowe na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 01 lipca 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za pośrednictwem banku na indywidualny rachunek bankowy. Informację o nadanym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Całkowicie bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów

CAŁKOWICIE BEZPŁATNA STERYLIZACJA I KASTRACJA PSÓW I KOTÓW 19-21.07.2019 NIE ROZMNAŻAJ, NIE ZABIJAJ, NIIE PORZUCAJ! AKCJA PRZEZNACZONA DLA WIEJSKICH SUK, KOTEK, PSÓW I KOCURÓW TAKŻE W CIĄŻY Bądź odpowiedzialnym człowiekiem! Przystąp do akcji sterylizacji/kastracji psów i kotów. Zapisz się na zabieg...

Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych na rok 2019 r.

Uwaga dofinansowanie usuwania azbestu Wójt Gminy Prostki informuje o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu...

Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy Prostki za 2018 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. „Raport o stanie Gminy Prostki za 2018 r.” jest opublikowany na stronie bip.prostki.pl (zakładka Raporty). Będzie on rozpatrywany na najbliższej Sesji, która...