Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Firmy odbierające odpady komunalne

1. Odpady komunalne odbiera: MPO sp. z o.o. Białystok Oddział w Grajewie 19-200 Grajewo ul. Mickiewicza 6d tel. 86 273 80 15 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Miejscem zagospodarowania zebranych odpadów jest RIPOK w Siedliskach koło Ełku czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-17.30 oraz w soboty od 7.00-13.00...

Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Prostki Nr XII.85.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki (Dz. Urz. Woj. warmińsko-mazurskiego z 2020 r. poz. 73) od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie...

Zawiadomienie w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Prostki informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust.1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie...

Spotkanie z mieszkańcami ul. Osiedle Leśne w miejscowości Prostki w sprawie segregacji odpadów komunalnych

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że dnia 31 stycznia 2020 r. o godzinie 17.30 w świetlicy przy ul. Osiedle Leśne w miejscowości Prostki odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie segregacji odpadów komunalnych.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres styczeń - grudzień 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wystawek na okres styczeń - grudzień 2020 r.