Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 5 kwietnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722). Przedmiotowe...

Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla oddziałów przedszkolnych

OS. 4459 – 2/2/17 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 Gmina Prostki ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla: 1) przedszkola obliczona na dzień 01.01.2017 r. wynosi 7.029,00 zł (585,75 zł miesięcznie); 2)...

Komunikat dla mieszkańców gminy Prostki w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Prostki oraz Kobylin

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Prostkach, ul. Kolejowa 26 informuje, że od dnia 10 listopada 2016 r.: - wyłączone zostało ujęcie wody w miejscowości Prostki oraz Kobylin - woda dla mieszkańców gminy Prostki jest podawana z ujęcia wody w Bobrach. Zgodnie z posiadaną dokumentacją i informacją Powiatowego Inspektoratu...

Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych na rok 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Prostki. Termin składania wniosków do 15 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Prostki (pokój 9, parter).

Odwołanie od czynności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniu 23 stycznia 2017 r., zostało złożone odwołanie firmy MPO sp. z o.o. Białystok od czynności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prostki”. ...

Dbaj o własne bezpieczeństwo na drodze

Komunikat Każdy i każdego dnia uczestniczy w ruchu drogowym, zamieniają się tylko role jakie pełnimy. Najczęściej jesteśmy pieszymi - wychodząc z domu stajemy się niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści to grupa, która jest najbliższa sercu policjantów ruchu...