Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w sprawie przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy Prostki od 22 stycznia do 26 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniach od 22 stycznia 2018 roku do 26 stycznia 2018 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. W związku z powyższym nie przyjmuje interesantów w dniu 22 stycznia 2018 r. Petentów zainteresowanych osobistym spotkaniem zaprasza w dniu 29 stycznia 2018 r.

Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych na rok 2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Prostki. Termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Prostki (pokój 9, parter).

Komunikat w sprawie ASF

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i...

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Prostki informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.0.1289 t.j.) gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników...