Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Prostki informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.0.1289 t.j.) gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników...

Jesienne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 09-13 września 2017 r. na terenie naszego powiatu zostaną przeprowadzone szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia będą przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających...

Wnioski do projektu budżetu gminy prostki na 2018 rok

INFORMACJA Wnioski do projektu budżetu gminy prostki na 2018 rok należy składać do dnia 30 września 2017 r.

Od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny do pobrania od 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prostkach - pokój nr 116, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki. Świadczenia rodzinne W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy...

Zestawienie posiadanych przez szpitalne oddziały ratunkowe woj. warmińsko-mazurskiego ampułek zawierających antytoksyny jadu żmii

Szpitalny Oddział Ratunkowy Ilość ampułek antytoksyny jadu żmii Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie 3 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 2 Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie 2 Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie 1 Samodzielny...