Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Awaria centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Prostki

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Prostki od 30.07.2018 r. do 01.08.2018 r. nie będą działać wewnętrzne telefony stacjonarne z powodu awarii centralii telefonicznej. Kontakt z urzędem pod numerem głównym 87 6112012 lub pod numerami służbowych telefonów komórkowych, które można znaleźć na bip.prostki.pl. Za wszelkie...

Informacja w sprawie przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy Prostki od 23 lipca do 24 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniach od 23 lipca do 24 lipca 2018 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. W związku z powyższym nie przyjmuje interesantów w dniu 23 lipca 2018 r. Petentów zainteresowanych osobistym spotkaniem zaprasza w dniu 30 lipca 2018 r.

Inspektor Ochrony Danych

Informuję, iż w jednostce został powołany Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres Administratora Danych (ul. 1 Maja 44B,19-335 Prostki) lub email: iod2@prostki.pl.

Informacja w sprawie wniosku o zmianę nazwy ul. 1 Maja

W dniu 22 marca 2018 r., podczas XLXIX sesji Rady Gminy Prostki, został przedstawiony Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę „Chrystusa Króla królów”. Z raportu wynika, że mieszkańcy ul 1 Maja nie chcą zmiany nazwy ulicy – 197 respondentów było...

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany...

30 marca 2018 r. Urząd Gminy Prostki nieczynny.

Informuję, iż dzień 30 marca 2018 r. (piątek) zgodnie z Zarządzeniem Nr 2.2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 04 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Prostki. Wynika to z konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z wystąpieniem święta przypadającego 06 stycznia 2018 roku w dniu wolnym...

Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki

1. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Prostki, w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki. Do Wójta Gminy Prostki wpłynął wniosek Księdza Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach sprawie wniesienia do Rady...

Komunikat w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczącą powiatu ełckiego - stan na 31.12.2017 r.

Na podstawie przeprowadzonych badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku przekazuje oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczącą powiatu ełckiego - stan na 31.12.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 103 szt. drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1872N o przebiegu Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) na odcinku Kałęczyny – Kopijki na terenie Gminy Prostki

GK.6131.9.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.0.1257) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 103 szt. drzew z...

Komunikat w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie przeprowadzonych badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku stwierdza, że jakość wody dostarczanej dla mieszkańcom Gminy Prostki odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). Zgodnie...