Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczącą powiatu ełckiego - stan na 31.12.2017 r.

Na podstawie przeprowadzonych badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku przekazuje oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczącą powiatu ełckiego - stan na 31.12.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 103 szt. drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1872N o przebiegu Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) na odcinku Kałęczyny – Kopijki na terenie Gminy Prostki

GK.6131.9.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.0.1257) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 103 szt. drzew z...

Komunikat w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie przeprowadzonych badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku stwierdza, że jakość wody dostarczanej dla mieszkańcom Gminy Prostki odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). Zgodnie...

Informacja w sprawie przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy Prostki od 22 stycznia do 26 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniach od 22 stycznia 2018 roku do 26 stycznia 2018 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. W związku z powyższym nie przyjmuje interesantów w dniu 22 stycznia 2018 r. Petentów zainteresowanych osobistym spotkaniem zaprasza w dniu 29 stycznia 2018 r.

Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych na rok 2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Prostki. Termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Prostki (pokój 9, parter).

Komunikat w sprawie ASF

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i...