Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie ASF

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i...

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Prostki informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.0.1289 t.j.) gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników...

Jesienne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 09-13 września 2017 r. na terenie naszego powiatu zostaną przeprowadzone szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia będą przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających...

Wnioski do projektu budżetu gminy prostki na 2018 rok

INFORMACJA Wnioski do projektu budżetu gminy prostki na 2018 rok należy składać do dnia 30 września 2017 r.