Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak: RI.6733.13.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV ze złączem kablowym SN-15 kV, na terenie gminy Prostki, w obrębie 0022 Lipińskie Małe, na działkach o numerach geod.: 302/1, 302/2, 320, 321, 322, 323, 338/3, z wyłączeniem działki nr 302/3

RI.6733.13.2019.10

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.13.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV ze złączem kablowym SN-15 kV, na terenie gminy Prostki, w obrębie 0022 Lipińskie Małe, na działkach o numerach geod.: 302/1, 302/2, 320, 321, 322, 323, 338/3, z wyłączeniem działki nr 302/3.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 stycznia 2020
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2020 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 49
30 stycznia 2020 12:37 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)