Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 stycznia 2020r. decyzji znak: RI.6733.11.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach z obrębu 0014 Jebramki o numerach geod.: 8, 47, 51, 52, 53, 56 na terenie gminy Prostki

RI.6733.11.2019.9

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach z obrębu 0014 Jebramki o numerach geod.: 8, 47, 51, 52, 53, 56 na terenie gminy Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15 stycznia 2020 r.
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2020 22:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 57
21 stycznia 2020 22:06 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 22:02 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)