Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Krzywińskich na części działek ew. nr 12/26, 12/29 obręb 0020 obręb Krzywińskie, gmina Prostki

RI.6733.11.2018.6

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Krzywińskich na części działek ew. nr 12/26, 12/29 obręb 0020 obręb Krzywińskie, gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11 stycznia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2019 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 190
16 stycznia 2019 12:30 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)