Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.1.2018.12 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.13

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 27 września 2018 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2018.12 w sprawie zawieszenia postępowania, wszczętego z wniosku Pana Andrzeja Zalewskiego zam. Białogrądy 4, 19-200 Grajewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul.1 Maja 44B, pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
    
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Kosinowo.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27 września 2018
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2018 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 136
04 października 2018 08:11 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2018 08:10 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)