Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej RI.6733.3.2018.8

Prostki, dnia 02.05.2018r.

 

RI.6733.3.2018.9

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 02.Maja.2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2018.8 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (ozn. ELC 1101A) planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0018 Krupin na działce nr ewid. 141/2.

 


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz
z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.05.2018
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Dariusz Krause
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2018 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Zielazna
Ilość wyświetleń: 200
02 maja 2018 14:17 Agnieszka Zielazna - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 maja 2018 14:16 Agnieszka Zielazna - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 maja 2018 14:16 Agnieszka Zielazna - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)