Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.5.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomościach o numerach geod.: 295/2 i 328 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6733.5.2018.3

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomościach o numerach geod.: 295/2 i 328 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26 marca 2018
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2018 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 127
27 marca 2018 10:08 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2018 08:46 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)