Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki z dnia 24.09.2020r. znak: RI.6220.7.2019.31

RI.6220.7.2019.31 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca...

Obwieszczenie znak: RI.6220.7.2019.29 z dnia 02.09.2020r. zawierające informację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki.

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Prostki znak: RI.6220.7.2019.29 z dnia 02.09.2020r. zawierające informację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki. Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ełk z dnia 27.08.2020r. znak: GGO.6220.1.5.2020

W załączniku opublikowane zostało Obwieszczenie Wójta Gminy Ełk z dnia 27.08.2020r. znak: GGO.6220.1.5.2020 w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 202 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ełk z dnia 27.07.2020r. znak: GGO.6220.1.5.2020 w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 202 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 053) w obrębach Białojany, Mąki, Rostki Bajtkowskie, Nowa Wieś Ełcka, Karbowskie gmina Ełk, w obrębach Olszewo, Krzywińskie gmina Prostki i w obrębach Monety gmina Biała Piska.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ełk z dnia 27.07.2020r. znak: GGO.6220.1.5.2020 o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązaek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6220.2.2020.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewid. 22/7 obręb 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6220.2.2020.9 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewid. 22/7 obręb 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki. Obwieszczenie znajduje się w załączniku.