Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI. 6733.2.2018.4 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60

RI.6733.2.2018.5 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23 marca 2018r. została wydana decyzja znak: RI. 6733.2.2018.4 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.5.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomościach o numerach geod.: 295/2 i 328 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6733.5.2018.3 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz deszczowej na nieruchomościach położonych w obrębie 0031 Prostki o numerach geod. 295/2, 328 gmina Prostki na wniosek inwestora: Gminy Prostki z siedzibą w Prostkach przy ul. 1 Maja 44 B

RI.6733.5.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz.1073 ze zm.), zawiadamiam że...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 planowanej do lokalizacji na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin

RI.6733.3.2018.3 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o...

Obwieszczenia o wydaniu decyzji znak: RI.6733.4.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na nieruchomościach o numerach geod.: 295/2, 329/1, 328 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6733.4.2018.3 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28 lutego 2018r. decyzji znak: RI.6733.1.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek o numerach geod.: 53, 64, 66/7 obręb 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki

RI.6733.1.2018.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.1.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków gospodarczo-letniskowych na działce o numerze geod. 67 w obrębie 0007 Dąbrowskie gmina Prostki

RI.6730.1.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 § 1 oraz ar. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.02.2018r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy...