Obwieszczenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości 60 m, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych podstawy wieży

RI.6733.6.2016.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz.778 z późn.zm.) ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Długosze”, na działkach położonych w obrębie 0009 Długosze o numerach geod.: 98, 152, 170, 169, 171, 337, 338

RI.6733.5.2016.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2016r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2016.5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla...