Dzierżawa nieruchomości

Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej na prowadzenie działalności gospodarczej zlokalizowany na parterze budynku Nr 8 B w Miłuszach

WYKAZ

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej.

1. Lokal użytkowy o pow. 25,01 m² przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej zlokalizowany na parterze budynku Nr 8 B w Miłuszach.
Nieruchomość oznaczona Nr geodezyjnym 50/2 obręb Miłusze zabudowana budynkiem uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00012928/1. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz ogrzewanie piecowe.

Lokal przeznacza się do najmu na okres 3 lat.
Czynsz miesięczny określa się w wysokości: 180,00 zł netto + VAT w ustawowej wysokości.

Wszelkie należności (dostawa zimnej wody, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna, podatek itp.) ponosi najemca. Najemca lokalu za pisemną zgodą wynajmującego dokonuje w zakresie własnym i na własny koszt remonty bieżące oraz przystosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12 września 2018
Dokument wytworzony przez: Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2018 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 213
12 września 2018 13:03 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2018 13:01 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)