Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne położonych na terenie gminy Prostki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, j.t.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej na prowadzenie działalności gospodarczej zlokalizowany na parterze budynku Nr 8 B w Miłuszach

WYKAZ Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne położonych na terenie gminy Prostki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj. działki Nr: 1546, 1552, 1553, 1554, 1558, 1559 w obrębie Prostki w trybie bezprzetargowym na rzecz...

Ogłoszenie o wyłożoniu karty inwentaryzacyjnej działki podlegającej komunalizacji z mocy prawa, oznaczona numerem geodezyjnym 514/2 obręb Prostki

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w dniach od 20 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. wyłożona będzie karta inwentaryzacyjna działki podlegającej komunalizacji z mocy prawa, oznaczona numerem geodezyjnym: 1. 514/2 obręb Prostki o pow....

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/2, położona w miejscowości Prostki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia: - działka oznaczona numerem...

Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno - użytkowego Nr 31 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne położonych na terenie gminy Prostki

WÓJT GMINY PROSTKI podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B na tablicy ogłoszeń od dnia 02 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj. działki Nr: 1457/48 (część), 1540, 292/1 w obrębie Prostki, działki Nr: 277/4, 256/2 w obrębie...

Wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej

W Y K A Z Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej zlokalizowany na parterze budynku Nr 31 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 – j.t.), załącznik Nr 1, rozdział V pkt. 1 uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gminie Prostki

WÓJT GMINY PROSTKI podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B na tablicy ogłoszeń od dnia 21 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. wywieszony będzie następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na...