Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Prostki

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Prostki z dnia 8 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Prostki ogłasza przetarg ustny – licytację na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Prostki. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej pod garaże obejmujący 11 części działki nr 506/92

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POD GARŻE Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunt stanowiący własność Gminy Prostki przeznaczony do dzierżawy pod istniejące garaże położony w obrębie Prostki 1. Działka nr 506/92 o pow. 0,1831 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej pod garaże obejmujący część działki nr 470/23

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POD GARŻE Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunt stanowiący własność Gminy Prostki przeznaczony do dzierżawy pod istniejące garaże położony w obrębie Prostki 1. Działka nr 470/23 o pow. 0,2761 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej pod garaże obejmujący 2 części działki nr 362/5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POD GARŻE Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunt stanowiący własność Gminy Prostki przeznaczony do dzierżawy pod istniejące garaże położony w obrębie Prostki 1. Działka nr 362/5 o pow. 0,0124 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne położonych na terenie gminy Prostki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, j.t.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej na prowadzenie działalności gospodarczej zlokalizowany na parterze budynku Nr 8 B w Miłuszach

WYKAZ Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne położonych na terenie gminy Prostki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj. działki Nr: 1546, 1552, 1553, 1554, 1558, 1559 w obrębie Prostki w trybie bezprzetargowym na rzecz...

Ogłoszenie o wyłożoniu karty inwentaryzacyjnej działki podlegającej komunalizacji z mocy prawa, oznaczona numerem geodezyjnym 514/2 obręb Prostki

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w dniach od 20 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. wyłożona będzie karta inwentaryzacyjna działki podlegającej komunalizacji z mocy prawa, oznaczona numerem geodezyjnym: 1. 514/2 obręb Prostki o pow....

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/2, położona w miejscowości Prostki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia: - działka oznaczona numerem...

Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno - użytkowego Nr 31 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości...