Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne położonych na terenie gminy Prostki

WÓJT GMINY PROSTKI podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B na tablicy ogłoszeń od dnia 02 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj. działki Nr: 1457/48 (część), 1540, 292/1 w obrębie Prostki, działki Nr: 277/4, 256/2 w obrębie...

Wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej

W Y K A Z Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej zlokalizowany na parterze budynku Nr 31 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 – j.t.), załącznik Nr 1, rozdział V pkt. 1 uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gminie Prostki

WÓJT GMINY PROSTKI podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B na tablicy ogłoszeń od dnia 21 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. wywieszony będzie następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na...

Wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 – j.t.), załącznik Nr 1, rozdział V pkt. 1 uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Prostki...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunty stanowiące własność Gminy Prostki przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 1. Działka: - nr 1566/12 o pow. 0,2093 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona...