Sprzedaż nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykaz obejmujący udziały w działkach oznaczonych nr 20/64, 20/65 obręb Dybówko oraz działek nr 20/31 i 20/66 obręb Dybówko przeznaczonych do zamiany

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący udziały w działkach oznaczonych...

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 506/163, 506/164, 506/165

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych...

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 717/1, obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość: 1....

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 354/4 i 354/5 stanowiącego mienie gminne w obrębie Prostki

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Prostki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1457/32

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Prostki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

Wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 1441/2 obręb Prostki przeznaczoną do zamiany na działkę 516/1 obręb Prostki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr...

Wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 191/1 obręb Gorczyce przeznaczoną do zamiany na działki 93/2 obręb Gorczyce

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę niezabudowaną oznaczoną Nr...

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntową oznaczoną ewidencyjnie numerem 136/5, obręb Kopijki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość: 1....

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 324/29, 324/30, 324/31, 324/32, 324/33, 324/34

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 15 czerwca...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 354/4 i 354/5 obręb Prostki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki...