Sprzedaż nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy obejmujący lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 9 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 9 przy ul. 1 Maja w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy obejmujący lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 3 przy ul. Kolejowej w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 3 przy ul. Kolejowej...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 506/163, 506/164, 506/165

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 25 października 2018 r. I przetargu...

Wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 8 w budynku Nr 15 przy ul. M. Konopnickiej w Prostkach, Gmina Prostki przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 8 w budynku Nr 15 przy ul. M....

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 506/163, 506/164, 506/165

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Prostki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - udział 1/4 części w formie zniesienia współwłasności z nieruchomości zabudowanej, którą stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 127/2, obręb Kopijki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Prostkipodaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Prostki został przeznaczony do zbycia udział 1/4 części w formie...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1457/32

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 22 sierpnia...

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 354/4 i 354/5 stanowiącego mienie gminne w obrębie Prostki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym przetargu w Urzędzie Gminy Prostki w dniu...

Wykaz obejmujący udziały w działkach oznaczonych nr 20/64, 20/65 obręb Dybówko oraz działek nr 20/31 i 20/66 obręb Dybówko przeznaczonych do zamiany

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący udziały w działkach oznaczonych...

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 506/163, 506/164, 506/165

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych...