Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania: „Gospodarka wodno-ściekowa” na terenie Gminy Prostki

Nr sprawy RI.271.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na: Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania: „Gospodarka wodno-ściekowa” na terenie Gminy Prostki z podziałem na części: Część I – „Przebudowa...