Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi, w zakresie objętym uchwałą intencyjną Nr L.299.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 27 kwietnia 2018 r.

RI.271.7.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Prostki zaprasza do złożenia oferty na: sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi, w zakresie objętym uchwałą intencyjną Nr L.299.2018 Rady Gminy Prostki...

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim z terenu gminy Prostki w roku szkolnym 2018/2019

OS.4464.1.7.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 1. ZAMAWIAJĄCY: Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki NIP 848-11-88-888, REGON 790215183 tel./ fax 087 5201807, e-mail: oswiata@prostki.pl zaprasza...