Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi oraz usługi walcem drogowym na potrzeby Gminy Prostki w 2019 roku

Znak sprawy GK.7021.5.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający. Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa: Wójt Gminy Prostki 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079 II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi oraz usługi walcem drogowym...

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku

Oznaczenie sprawy: GK.6140.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zarządzenia nr 113/2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na potrzeby...

Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki

OS.4464.1.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.0.1986 t.j.) 1. ZAMAWIAJĄCY: Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki NIP 848-11-88-888, REGON 790215183 tel./ fax 087 5201807, e-mail: oswiata@prostki.pl 2. PRZEDMIOT...

Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki

Oznaczenie sprawy: OR.271.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający. Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa: Wójt Gminy Prostki 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079 poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. „Świadczenie...

Świadczenie usług mechanika ochotniczej straży pożarnej w jednostkach OSP: Długosze, Wiśniowo Ełckie, Bobry, Prostki, Rożyńsk Wielki

Oznaczenie sprawy: OR.271.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający. Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa: Wójt Gminy Prostki 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079 poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. „Świadczenie usług...