Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmina Prostki”

Nr sprawy: GK.603.1.2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Prostki ul.1 Maja 44B NIP 848 182 62 83 Regon 790 671 136 Tel. 87 611-28-54 Fax 87 611-20-79 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmin

Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania: „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy… RI.271.5.2019…. Zamawiający:…Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki…………………… &

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku

Oznaczenie sprawy: GK.6140.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zarządzenia nr 113/2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na potrzeby...

Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki

OS.4464.1.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.0.1986 t.j.) 1. ZAMAWIAJĄCY: Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki NIP 848-11-88-888, REGON 790215183 tel./ fax 087 5201807, e-mail: oswiata@prostki.pl

Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki

Oznaczenie sprawy: OR.271.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający. Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa: Wójt Gminy Prostki 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079 poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

Świadczenie usług mechanika ochotniczej straży pożarnej w jednostkach OSP: Długosze, Wiśniowo Ełckie, Bobry, Prostki, Rożyńsk Wielki

Oznaczenie sprawy: OR.271.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający. Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa: Wójt Gminy Prostki 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079 poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. „Świadczenie usług...