Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki

Ogłoszenie nr 601656-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. Gmina Prostki: Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki

Ogłoszenie nr 601656-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. Gmina Prostki: Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Długochorzele w gminie Prostki

Ogłoszenie nr 594780-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. Gmina Prostki: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Długochorzele w gminie Prostki” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178009N w m. Gorczyce w gminie Prostki

Ogłoszenie nr 592089-N-2018 z dnia 2018-07-20 r. Gmina Prostki: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178009N w m. Gorczyce w gminie Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki

Ogłoszenie nr 588992-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Prostki: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ubezpieczenie interesów majątkowych gminy Prostki

Ogłoszenie nr 563765-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Gmina Prostki: UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PROSTKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...