Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 .1986 z późn. zm.) Na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy pzp przedstawiam poniższą informację dotyczącą zamiaru zawarcia umowy z wolnej ręki. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki

Ogłoszenie nr 660982-N-2018 z dnia 2018-12-12 r. Gmina Prostki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach – wymiana pokrycia dachu na budynku „STARA SZKOŁA”

Ogłoszenie nr 639037-N-2018 z dnia 2018-10-21 r. Gmina Prostki: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach – wymiana pokrycia dachu na budynku „STARA SZKOŁA” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa odcinka drogi ul. Wąska wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie nr 635923-N-2018 z dnia 2018-10-13 r. Gmina Prostki: Przebudowa odcinka drogi ul. Wąska wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny

Ogłoszenie nr 635861-N-2018 z dnia 2018-10-13 r. Gmina Prostki: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach – wymiana pokrycia dachu na budynku „STARA SZKOŁA”

Ogłoszenie nr 630510-N-2018 z dnia 2018-10-02 r. Gmina Prostki: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach – wymiana pokrycia dachu na budynku „STARA SZKOŁA” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie...

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny

Ogłoszenie nr 620294-N-2018 z dnia 2018-09-23 r. Gmina Prostki: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki

Ogłoszenie nr 601656-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. Gmina Prostki: Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki

Ogłoszenie nr 588992-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Prostki: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...