Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenie interesów majątkowych gminy Prostki

Ogłoszenie nr 563765-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Gmina Prostki: UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PROSTKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki

Ogłoszenie nr 553905-N-2018 z dnia 2018-05-07 r. Gmina Prostki: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa ulic Świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Kolejowej w m. Prostki, gmina Prostki

Ogłoszenie nr 552884-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. Gmina Prostki: Przebudowa ulic Świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Kolejowej w m. Prostki, gmina Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Przebudowa ulic Świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Kolejowej w m. Prostki, gmina Prostki

Ogłoszenie nr 542010-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Gmina Prostki: Przebudowa ulic Świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Kolejowej w m. Prostki, gmina Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki

Ogłoszenie nr 525391-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. Gmina Prostki: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

„Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Borki, gmina Prostki” w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”

Ogłoszenie nr 524905-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. Gmina Prostki: „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Borki, gmina Prostki” w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020

Ogłoszenie nr 511715-N-2018 z dnia 2018-01-31 r. Gmina Prostki: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki

Ogłoszenie nr 512172-N-2018 z dnia 2018-01-31 r. Gmina Prostki: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki

Ogłoszenie nr 592353-N-2017 z dnia 2017-09-22 r. Gmina Prostki: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...