Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa odcinka drogi ul. Wąska wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie nr 635923-N-2018 z dnia 2018-10-13 r. Gmina Prostki: Przebudowa odcinka drogi ul. Wąska wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny

Ogłoszenie nr 635861-N-2018 z dnia 2018-10-13 r. Gmina Prostki: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach – wymiana pokrycia dachu na budynku „STARA SZKOŁA”

Ogłoszenie nr 630510-N-2018 z dnia 2018-10-02 r. Gmina Prostki: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach – wymiana pokrycia dachu na budynku „STARA SZKOŁA” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie...

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny

Ogłoszenie nr 620294-N-2018 z dnia 2018-09-23 r. Gmina Prostki: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki – odcinek Bogusze – Słup graniczny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki

Ogłoszenie nr 601656-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. Gmina Prostki: Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki

Ogłoszenie nr 588992-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Prostki: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...