Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Zastępca Skarbnika Gminy

ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

ds. księgowości podatków i opłat

ds. księgowości gospodarki odpadami

ds. płac

ds. obsługi rady

ds. informatyki

ds. kadr, szkoleń i archiwum

ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi

ds. inwestycji

ds. planowania przestrzennego

ds. rozwoju i strategii

ds. funduszu sołeckiego i promocji

ds. drogownictwa

ds. rolnictwa

ds. ochrony środowiska

ds. obsługi sekretariatu

ds. dowodów osobistych

ds. budownictwa i utrzymania mienia komunalnego

pomoc administracyjna

pomoc administracyjna

operator urządzeń powielających

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06 października 2016
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Demiańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2016 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 9544
14 sierpnia 2019 15:02 Mariusz Demiańczuk - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
14 sierpnia 2019 15:02 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych stanowiska: ds. budownictwa i utrzymania mienia komunalnego.
14 sierpnia 2019 15:01 Mariusz Demiańczuk - Dodanie stanowiska: ds. drogownictwa.