Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Koordynator Referatu Inwestycji i Rozwoju

ds. podatków i opłat

ds. księgowości podatkowej

ds. księgowości budżetowej

ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

ds. planowania i sprawozdawczości budżetowej oraz rozliczeń projektów

ds. obsługi rady

ds. informatyki

ds. kadr, szkoleń i archiwum

ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz promocji

ds. mienia komunalnego

ds. drogownictwa

ds. rolnictwa

ds. ochrony środowiska

ds. ochrony środowiska

ds. planowania przestrzennego

ds. rozwoju i strategii

ds. funduszu sołeckiego

ds. obsługi sekretariatu

ds. dowodów osobistych

operator urządzeń powielających

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06 października 2016
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Demiańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2016 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 5212
04 grudnia 2018 10:33 Mariusz Demiańczuk - Dodanie stanowiska: Wójt Gminy.
04 grudnia 2018 10:33 Mariusz Demiańczuk - Usunięcie stanowiska: Wójt Gminy.
04 grudnia 2018 10:32 Mariusz Demiańczuk - Usunięcie stanowiska: ds. kadr, szkoleń i archiwum.