Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2019 roku:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
    się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać:

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie

pod nr  87 615-65-30   Poniedziałek-piątek     w godz. 10:00 – 14:00

lub poprzez  e-mail: npp@powiat.elk.pl .

 

Inne informacje:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

obejmuje:

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

 

Kto może skorzystać:

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.

 

Forma zapisu:

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach:

 

1.

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

pn.- pt.   godz.08.15-16.15    tel. (22) 23 90 742

funduszsprawiedliwosci.gov.pl 2019

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

2.

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”   

Ełk, ul. Piłsudskiego 8

Poniedziałek 12.00 - 20.00, Wtorek 9.00 - 16.00, środa 9.00 - 16.00,

Czwartek 9.00 - 16.00,Piątek 9.00 - 16.00,Sobota 8.00 - 12.00

lub  TEL.: 883 240 678 - dyżur całodobowy  - 7 dni w tygodniu

 

Inne informacje:

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.


Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną od 01.01.2019r. na terenie miasta Ełku


Punkt pomocy prawnej

 

Termin

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

pomoc prawną

Imię i nazwisko

 zastępcy

Ełk                

ul. Kościuszki 28A

(Urząd Gminy Ełk)

 

 

Poniedziałek

13:00-17:00

 KROPIWNICKA Iwona

- adwokat

 

GAWRYLUK Tomasz

- adwokat  

 

Wtorek

13:00-17:00

WOJTALIK Monika

- adwokat

 

KRUSZYŃSKI Karol

- adwokat    

 

Środa

13:00-17:00

SZYPULSKI Tomasz

- adwokat  

 

KARACZUN Magdalena

- adwokat  

 

Czwartek

13:00-17:00

POBOŻY Witold

- adwokat

 

RYCHARSKI

Olgierd Leszek

- adwokat  

 

Piątek

13:00-17:00

ŻABIŃSKI Błażej

- adwokat

 

GAJEWSKI Szymon

- adwokat  

 

 

Punkt pomocy prawnej

Termin

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

pomoc prawną

Imię i nazwisko

zastępcy

Ełk

ul. Małeckich 3

lok. 28

 

Poniedziałek

10:00-14:00

SOSNOWSKA Danuta

- radca prawny

 

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga

- radca prawny

 

Wtorek

10:00-14:00

 KOTT Adriana

- radca prawny

 

 CHOCIEJ Urszula

- radca prawny

 

Środa

10:00-14:00

SOSNOWSKA Danuta

- radca prawny

 

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga

- radca prawny

 

Czwartek

10:00-14:00

PIETKIEWICZ Zofia

- radca prawny

 

 SŁODKIEWICZ Agnieszka

-radca prawny

 

Piątek

10:00-14:00

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga

- radca prawny

 

 KUSZYŃSKI Maciej

- radca prawny

 

 

Z ramienia Fundacji HONESTE VIVERE z s. w Warszawie:
Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną  od 01.01 do 30.04.2019 r.


Punk pomocy prawnej

Termin

 

nieodpłatnej

pomocy prawnej

Imię i nazwisko

 

osoby świadczącej

Stare Juchy     ul. Ełcka 8

Poniedziałek,   Czwartek

9:00 – 13: 00

Magdalena Karaczun

- adwokat

Straduny     ul. Michała Kajki 10/3

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 12: 00

Magdalena Karaczun

- adwokat

Kalinowo    ul. Szkolna 1    (Ośrodek Zdrowia)

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 12: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Prostki   ul. 1 Maja 44B     (Urząd Gminy Prostki)

Poniedziałek,   Czwartek

8:00 – 12: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny


Wykaz osób świadczących poradnictwo obywatelskie  od 01.05 do 31.08.2019 r.  


Punk pomocy prawnej

Termin

 

poradnictwa obywatelskiego

Imię i nazwisko

 

osoby świadczącej

Stare Juchy    ul. Ełcka 8

Poniedziałek,   Czwartek

9:00 – 13: 00

Henryk Kwas – do 28.05.2019r.

Violetta Andrzejewska

- radca prawny Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny

Straduny   ul. Michała Kajki 10/3

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 12: 00

Henryk Kwas – do 28.05.2019r.

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny

Kalinowo   ul. Szkolna 1    (Ośrodek Zdrowia)

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 12: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny

Prostki    ul. 1 Maja 44B    (Urząd Gminy Prostki)

Poniedziałek,   Czwartek

8:00 – 12: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny


Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną i  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie   od 01.09 do 31.12.2019 r. 


Punk pomocy prawnej

Termin

 

nieodpłatnej

pomocy prawnej

Imię i nazwisko

 

osoby świadczącej

Stare Juchy    ul. Ełcka 8

Poniedziałek,   Czwartek

9:00 – 11: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Straduny   ul. Michała Kajki 10/3

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 10: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Kalinowo    ul. Szkolna 1   (Ośrodek Zdrowia)

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 10: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Prostki   ul. 1 Maja 44B   (Urząd Gminy Prostki)

Poniedziałek,   Czwartek

8:00 – 10: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Punk poradnictwa obywatelskiego

Termin

 

poradnictwa obywatelskiego

Imię i nazwisko

 

osoby świadczącej

Stare Juchy     ul. Ełcka 8

Poniedziałek,  Czwartek

11:00 – 13: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny

Straduny   ul. Michała Kajki 10/3

Wtorek, Środa, Piątek

10:00 – 12: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny

Kalinowo   ul. Szkolna 1   (Ośrodek Zdrowia)

Wtorek, Środa, Piątek

10:00 – 12: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny

Prostki    ul. 1 Maja 44B   (Urząd Gminy Prostki)

Poniedziałek,  Czwartek

10:00 – 12: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Olga Andrzejewska-Florczuk

- radca prawny

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2017 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 2637
01 czerwca 2019 00:03 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana treści zakładki.
01 czerwca 2019 00:02 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana treści zakładki.
01 czerwca 2019 00:02 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana treści zakładki.